Slogan-2

Marc de Witte

Marc
Ik was samen met Peter Bosscher de oprichter van het adviesbureau Bosscher & De Witte c.s. Na het afronden van een bedrijfskundige opleiding, gericht op de gezondheidszorg, in Rotterdam trad ik medio 1986 in dienst bij één van de toenmalige vier koepelorganisaties voor verzorgingshuizen in Nederland. Hiermee werd voor mij impliciet de keuze gemaakt om mij binnen het veld van de ouderenzorg verder te bekwamen.


Een fusie van deze koepelorganisaties bracht me onder de vlag van de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden, welke vereniging later met de NVVz fuseerde tot de branche-organisatie Arcares. Bij de VNB (later de WoonZorg Federatie en Arcares) ontwikkelde ik samen met een collega in 1989 het “Beleidsplan Sector Verzorgingshuizen” en introduceerde zodoende de term zorgcentrum in de sector van verzorgingshuizen (en verpleeghuizen).

In 1990 brachten diverse vragen van individuele zorgaanbieders me op het pad van het beleids- en organisatiekundig advieswerk. Nadat ik bij een aantal adviesbureaus in dienstverband had gewerkt, startte ik begin 1994 adviesbureau Bosscher & De Witte.

Tijdens mijn jaren bij werkgevers heb ik gezien hoe ik het in mijn eigen onderneming níet wil:

  • Geen centraal kantoor, maar kantoor aan huis, zodat ons tarief laag blijft.
  • Een maximum van 6 medewerkers, zodat de lijnen kort zijn.
  • Niet met targets werken.

Daarnaast zag ik regelmatig hoe mooie plannen de werkvloer niet bereikten. Ik vind het dan ook een uitdaging om een link te leggen tussen strategie en werkvloer. Ondersteuning van B&W is ‘Eenvoudig doch doeltreffend’.

Mijn specialisaties zijn het begeleiden van trajecten met betrekking tot beleid- en strategieformulering, samenwerkingstrajecten, innovatietrajecten, (commerciële) extramurale zorg, de stelselwijziging (ZZP) en implementatie- en veranderingstrajecten. Vooral de laatste categorie van opdrachten trekt me zeer, gezien mijn bijzondere belangstelling voor intermenselijke relaties en de mogelijkheden om daarin groei tot stand te brengen.


 

Marc persoonlijk

Wanneer ik buiten in de natuur loop laad ik helemaal op. Gelukkig woon ik, samen met mijn vrouw, twee kinderen, eenden, kippen, konijnen, katten en parkieten, aan de rand van het bos.

Mijn twee kinderen –een jongen en een meisje– zijn praktisch een tweeling, zij schelen slechts negen maanden. Mijn dochter hebben we geadopteerd, zij is geboren in Guatamala.

Mijn zoon was bijna op de prachtige datum 09-09-99 geboren. De weeën begonnen wel op deze dag, maar uiteindelijk werd het toch 10-09-99.

Iedere dag geniet ik van mijn kinderen, ook als ze ondeugend zijn. Het is interessant om te zien wat ze hiermee proberen te bereiken.

Ik kijk graag naar programma’s als ‘De Gouden Kooi’, omdat daarin in een versneld tempo en uitvergroot te zien is wat er in een organisatie ook gebeurt bij veranderingsprocessen. In mijn werk probeer ik dan ook de onderstaande ‘gulden regels’ toe te passen:

1.)  ‘Veranderingen kunnen niet sneller gaan dan de langzaamste die moet veranderen’. Dat lijkt een open deur, maar het is van belang bij veranderingen te beseffen dat bepaalde stadia bij veranderingsprocessen onvermijdelijk zijn.

2.)  ‘Herhaling van de boodschap is de kracht van de reclame’. De boodschap is na gemiddeld een jaar doorgedrongen tot de betrokkenen. Na ongeveer drie jaar is dit ook zichtbaar in het gedrag.

3.)  ‘10% van de mensen pakt het snel op, 60% pikt het wat later op en helaas zal 30% nooit veranderen’. Het is dus van belang te beseffen dat er altijd een groep afhakers zal zijn, B&W steekt de energie in de eerste 70%, niet in de laatste 30%.

Tot slot is mijn hobby mijn werk en mijn werk mijn hobby.