Slogan-2

Kwaliteitszorg en CQI

 

Sinds de oprichting van het bureau hebben de adviseurs van B&W ervaring met de invoering van kwaliteitsbeleid en kwaliteitssystemen in zorginstellingen. Reeds in 1995 is er een vertaling gemaakt van de ISO-9002 norm voor zorginstellingen, waarmee toentertijd diverse opdrachtgevers zijn gecertificeerd. Sinds de publicatie van het HKZ-certificatieschema voor verzorgingshuizen (in 1998) is Bosscher & de Witte een HKZ partner (tot aan 2009) en wordt intensief met dit model gewerkt. Binnen het bureau is tevens ruime ervaring met het werken met andere kwaliteitsnormen, zoals INK, HACCP en Keurmerken in de Zorg.

Hiernaast is B&W sinds januari 2009 een geaccrediteerd meetbureau voor de uitvoering van CQI onderzoek. Deze onderzoeken naar de ervaringen van clienten van zorginstellingen, leiden in onze aanpak tot een effectieve en bruikbare rapportage, waarmee de organisatie concreet aan de slag kan. Ter informatie hebben we hiervoor onze aanpak in een productflyer opgenomen.

Tevens hebben we ruime ervaring bij het afnemen van tevredenheidsmetingen onder andere groepen, zoals medewerkers, vrijwilligers, clienten van dagverzorging, revalidatie, maar ook onder externe relaties en leveranciers.

Op het gebied van kwaliteitszorg trainen en begeleiden wij management, coachen we kwaliteitsmedewerkers en leiden we teams van interne auditoren op.

 

Onze Dienstverlening

 • CQI-onderzoek en Tevredenheidsmetingen
 • Voorbereiding van certificeringstrajecten/opzetten kwaliteitssysteem (ISO/HKZ)
 • Invoering systematiek interne auditing (inclusief training auditteam)
 • Invoering documenbeheerssysteem
 • Invoering kwaliteitsmanagament-informatiesysteem
 • Begeleiding bij proces herinrichting
 • Uitvoering quickscan kwaliteit/0-meting
 • Kwaliteitsbeleidsplannen
 • Kwaliteitsjaarverslagen
 • HACCP-systeem grootkeukens
 • Opstellen kwaliteitsprofielen/procedures/protocollen
 • Begeleiding kwaliteitscirkels
 • Opzetten ketenkwaliteit projecten
 • Begeleiding bij de implementatie kwaliteitsbeleid