Slogan-2

Nieuwe CQI's 2011

Ook In 2011 zijn er weer verschillende nieuwe CQI-vragenlijsten gepubliceerd. Zo gaan we aan de slag met de GGZ CQI's 'Beschermd Wonen' en 'Begeleid Zelfstandig Wonen' en met de CQI voor 'Maatschappelijke Opvang'. Omdat voor Opvang specifieke eisen worden gesteld aan interviewers, hebben onze interviewers inmiddels een training gevolgd om deze CQI goed af te kunnen nemen.