Slogan-2

Jaarbeeld VV&T 2013

Ook voor 2013 hebben wij voor u het Jaarbeeld VV&T opgesteld. Hierin beschrijven wij de ontwikkelingen, waarvan wij verwachten dat ze in 2013 de aandacht behoeven op beleidsmatig en zorginhoudelijk gebied. Het Jaarbeeld VV&T 2013 is in onze Bibliotheek terug te vinden of via deze link.