Slogan-2

ZZP 3 en scheiden wonen en zorg

De huidige politieke verhoudingen en ontwikkelingen, hebben ook direct invloed op het te voeren beleid in de ouderenzorg en in uw zorginstelling. Zo wil men versneld het scheiden van wonen en zorg invoeren met ook gevolgen voor cliënten met een indicatie ZZP 3. Lees hierover meer in bijgaand artikel.