Slogan-2

Het profiel van de toekomstige zorgwerker

Onderstaand artikel kwamen we tegen op Skipr nieuws. Het geeft aan dat de transitie in de zorg niet alleen gevolgen heeft voor gebouwen en de geleverde zorg, maar zeker ook voor cultuur en benodigde competenties van medewerkers. 

 

---------------------------------

Medewerkers in de langdurige zorg worden massaal ontslagen. Een cultuurverandering van formaat is gaande. “Anders Werken” is het motto. Gevestigde professionals die het contact met de cliënt niet verder ontwikkelen verliezen invloed. Uitvoerende zorgwerkers en hun vakbonden die niet kiezen voor anders werken, zetten zichzelf buitenspel. Medewerkers uit de langdurige zorg vormen de interessante voorhoede van de rest van de sector. We zien in de langdurige zorg nu wat straks schering en inslag wordt in de gezondheidszorg: massa-ontslagen als gevolg van veranderende verantwoordelijkheden en financiering. We verwelkomen meer technologie, gaan sociale media meer benutten en met de inzet van warme aandacht verandert de arbeidsmarkt. Formele en informele zorg gaan meer samenwerken. Dit betekent niet dat er geen professionals meer nodig zijn. Zorgwerkers die willen leren hoe het anders kan hebben een goed perspectief. Zorgwerkers uitnodigen om een actieve rol te gaan vervullen is een uitdaging. De cultuur van de zorg heeft weinig historie met zeggenschap. En de laatste decennia hebben standaardisering en protocollering het werken bepaald. Die cultuur heeft creatieve denkers weggejaagd en trok medewerkers aan die geen behoefte hadden over vakontwikkeling na te denken. Juist zij worden nu als sleutelpersonen voor verandering gezien. Wat dan helpt is appelleren aan de beweegredenen waarom zij ooit in de zorg zijn gaan werken. Wie door blijft veranderen in een stramien uit de vorige eeuw verliest werk, humeur en klant. Aandacht en betrokkenheid voor mensen maken verschil, straks meer dan ooit.
De enige mogelijkheid voor zorgwerkers in Nederland om van waarde te blijven is door kennis, ervaring en liefde voor mensen aan passende technologie te verbinden. Wat maakt dat zorgwerkers techniek kunnen en gaan gebruiken? Wat zijn hun twijfels en hoe gaan we hierover in gesprek? Wat kunnen we leren van al die ervaring en praktische wijsheid die beschikbaar is? Zorgwerkers die goed voor hun klanten willen zorgen pakken hun rol, benutten sociale media en versterken de relaties met klanten en hun familie. Door mee te denken, te praten en te stemmen over de toekomst van hun vak.