We hebben een nieuw likje verf! Meer hierover op onze blog.

Jouw privacy is belangrijk!

We gaan met beleid om met jouw data, meer hierover lees je in onze privacyverklaring.

Innovatie op het gebied van ouderenzorg doen wij gans anders!

Hoe wij te werk gaan.

De derde grote stap in de ouderenzorg.

PVB

Een vraaggestuurde aanpak waarbij de bewoner/cliënt en zijn familie centraal staan en meer zelfregie hebben. Middels een geheel zelf ontwikkelde aanpak en tools met betrekking tot PVB helpen en begeleiden wij zorgaanbieders in deze transitie.

Tools

Onze organisatie beschikt over een grote ‘gereedschapskist’ met zelf ontwikkelde instrumenten om PVB-transitie of optimalisatie van bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Waarde

In de breedste zin des woords adviseren, begeleiden en helpen onze klanten in hun (door-) ontwikkeling op het snijvlak van beleid, strategie en planning, bedrijfsvoering, ontwikkeling, innovatie, finance & control en managementinformatie.

Het PVB.

Het passende budget voor jouw zorg.

Konden zorgaanbieders en zorgmedewerkers met de 1e stap in de Modernisering Ouderen Zorg (M.O.Z.), de introductie van ‘de zorgfuncties’ in 2003 en de 2e stap in de M.O.Z., het werken vanuit zorgprofielen (de ZZP’s) vanaf 2009 het zich nog veroorloven om voornamelijk als zorgaanbieder te handelen. Het PVB verschuift de zeggenschap & regie naar de zorgvrager (in samenwerking met zorgmedewerkers).

"Persoonsvolgend budget grijpt in op houding, gedrag, tevredenheid en werkwijzen."

Duidelijk is dat het PVB, door de unieke beschikbare transparantie (in geld en tijd) op welzijn, zorg en dienstverlening de regie (weer) terug legt in de interactie tussen medewerker en zorgvrager. Daar gebeurt het! Het is ‘de bedoeling’ van zorgorganisaties en die organisaties hebben de verantwoordelijkheid om dat proces zo goed mogelijk te faciliteren.

"Met het PVB krijgen ouderen de zeggenschap over hun persoonlijke zorgbudget terug."

Het zorgprogramma van elke zorgvrager bestaat uit het persoonlijke individuele deel en een sociaal-/groepsgedeelte, wat veelal afdeling of locatie en concept specifiek is. Dit wordt op maat in beeld gebracht en volgens de gemaakte afspraken uitgevoerd. Welzijn en welbevinden zijn daarbij de verschilmakers.

Het laatste nieuws.

De derde grote stap in de ouderenzorg.

Organisaties waar wij voor hebben mogen werken.