Onze diensten.

Dit is wat wij te bieden hebben.

Beleid & Strategie

 • Beleid-  en ondernemingsplannen
 • Fusie/overnametrajecten
 • Implementatietrajecten
 • Reorganisatietrajecten
 • Samenwerkingstrajecten
 • Strategie & beleid
 • Verandermanagement

Bedrijfsvoering

 • Interim management
 • Optimalisatie trajecten / F.I.T. scan
 • Organisatieplanning en Business cases
 • Projectmanagement
 • SSC / bedrijfsvoering

Ontwikkeling & Innovatie

 • Innovatieprojecten
 • Marktonderzoek
 • Modernisering ouderenzorg (WLZ, ZVW, WMO)
 • Professionals in the lead    Subsidieverzoeken (o.m. Europese subsidies)
 • Transformatiebegeleiding
 • Vraaggestuurd werken
 • Zorgvisie trajecten

Management & Finance

 • AO/ IC  ondersteuning
 • Audits, analyse & advies
 • Beleids- en begrotingscyclus
 • Bestuurlijke informatievoorziening (BIV)
 • Business control
 • Excel - Dashboards
 • Excel -(integrale)Begrotingen
 • KoPi -  Kostprijsberekeningen
 • Management control (framework)
 • Managementinformatie
 • Planning & Control cyclus
 • Power-BI report/ dashboards
 • Risico management
 • Treasury /cashflow management

ProForma & Personeel

 • Deskundigheidsmix  en opbouw
 • Formatie inzicht
 • Personele inzet
 • Professionalisering planning
 • Zorgbehoefte en planning
 • Teamontwikkeling
 • Persoonlijke ontwikkeling

Sturing & Borging

 • Certificering
 • Detachering iPVB-professionals
 • Detachering projectleiding
 • Kwaliteits(jaar)verslagen
 • Lezingen
 • Symposia en congressen
 • Tevredenheidsmetingen
 • Tevredenheidsonderzoek
 • Verbeterteams

PVB

 • Activiteitenplannen
 • Coaching
 • Familiebijeenkomsten
 • Implementatietrajecten
 • Innovatie en vernieuwing
 • Medewerker bijeenkomsten
 • Opstellen zorgcatalogus
 • Projectleiding
 • Trainingen
 • Zorgregistratie
 • PVB light, gespreksvoering
 • PVB light, werkdrukmeter
 • PVB light, bedrijfsvoering

Hoe wij te werk gaan.

PVB

Een vraaggestuurde aanpak waarbij de bewoner/cliënt en zijn familie centraal staan en meer zelfregie hebben. Middels een geheel zelf ontwikkelde aanpak en tools met betrekking tot PVB helpen en begeleiden wij zorgaanbieders in deze transitie.

Tools

Onze organisatie beschikt over een grote ‘gereedschapskist’ met zelf ontwikkelde instrumenten om PVB-transitie of optimalisatie van bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Waarde

In de breedste zin des woords adviseren, begeleiden en helpen onze klanten in hun (door-) ontwikkeling op het snijvlak van beleid, strategie en planning, bedrijfsvoering, ontwikkeling, innovatie, finance & control en managementinformatie.