B&W is al vanaf 1993 actief als gespecialiseerd bureau gericht op de ouderenzorg. We houden van mensen en hebben de ambitie om het in de ZORG-sector leuker te maken voor iedereen die er afhankelijk van is èn iedereen die erin werkt. We kennen de sector door en door, weten pakbaar en praktisch te maken wat het effect is van overheidsbeleid en landelijke ontwikkelingen.

Deze ontwikkelingen weten we te vertalen naar de unieke, specifieke situatie van de betreffende organisatie. Organisaties zijn levende omgevingen, met hun eigen dynamiek, cultuur en mogelijkheden die net als mensenmaatwerk en een persoonlijke aanpak vragen. De organisatie en haar context zijn daarom uitgangspunten voor onze aanpak. We begeleiden de organisatie in haar eigenauthentieke ontwikkeling. We rollen geen model uit. We zijn daarbij ‘hard’ op de inhoud en ‘zacht’ op de relatie.

Vanaf 2016 zijn wij met het PVB-gedachtegoed in de zorgwereld (zorgorganisaties, VWS, de systeempartijen als NZa, Zorgkantoren, CIZ, etc.) actief en hebben dit gedachtegoed concreet handen en voeten gegeven met ondersteunende tools. We zijn daarin uniek en daar zijn we trots op.

De mensen die dit waar maken.

Onze historie.

Wij zijn al 30 jaar actief in de ouderenzorg, hier een aantal van onze belangrijkste mijlpalen.

Onze ontwikkelingen

Ontwikkelingen in de ouderenzorg

2023

Het PMB-initiatief gaat van start voor de 2de pijler van passende zorg (de medewerker)

Weer een nieuw akkoord in de zorg gala (gezond en actief leven akkoord)

2022

Het ontwikkelwiel PVB ziet het levenslicht

Introductie WOZO en IZA

2021

Het PVB, de passende vergoeding voor passende zorg

...

Samenstellen position-paper voor de bekostiging van verpleeghuiszorg

...

2020
2019

iPVB behandeld in de 2e kamer, na positief advies van de minister

Preventie als belangrijke thema in langdurige zorginstellingen

Oprichting praktijklab ouderenzorg 3punt0

2018

Ontwikkeling uitkomstgerichte zorg

iPVB-tool ELS ontwikkelt tot volwaardig instrument voor
vraagsturing, eigen regie en kostprijzen

2017

Na de pilot bij NiKo, nu meer bewijslast opgehaald met iPVB, 1000 cliënten en 10 organisaties

Het kabinet belooft 2,7 miljard euro extra beschikbaar te stellen voor kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg

2016

Oproep 'Zet je medewerkers centraal' om naar gezonde bedrijfsvoering af te slanken

...

B&W maakt zich sterk voor grote reductie bureaucratie en ontwikkelt "light" instrumenten

2016

...

2015

Terugtrekkende verzorgingsstaat, opmaat naar nieuw verdienmodel

Beëindiging AWBZ, invoering WLZ en de aanspraak wijkverpleging

Waardigheid & Trots/ iPVB NiKo exoot status

2016

...

2014

Introductie van de SWZ-transitie tool om scenario's te kunnen doorrekenen voor beleidskeuzes

Beëindiging AWBZ, invoering WLZ en de aanspraak wijkverpleging

Lustrum jaarbeeld 10 jaar

2013

20-jarig bestaan B&W

Invoering mogelijkheid tot scheiden van wonen en zorg

2012

Kwaliteit van zorg komt onder druk, IGZ breidt uit met 50 inspecteurs

Overheveling GRZ naar de ZVW en invoering NHC

2011

B&W maakt lawaai om nut en noodzaak, kostprijzen en formatieberekening verder onder de aandacht te brengen

Introductie regelarme zorg om bureaucratie in de zorg terug te dringen

2010
2009

Doorrekening integrale gewogen kostprijzen voor extramurale, huishoudelijke verzorging

Beëindiging bouwregime, verdwijning college bouw

Accreditatie voor B&W om CQi metingen te doen

2008

15-jarig bestaan B&W

Invoering ZZP's en VPT's

B&W heeft toestemming om CQi metingen te doen in afwachting accreditatie

2007

Ontwikkelen ZZP-proof modules ter begeleiding V&V-organisaties bij invoering van ZZP's

Invoering functiegerichte bekostigingen met betrekking tot de AWBZ

2006

Ontwikkelen ZZP-proof modules ter begeleiding V&V-organisaties bij invoering van ZZP's

Invoering WMO en ZVW waardoor het AWBZ ging afschalen

2005

AWBZ noodpakket ontwikkeld en in de sector toegepast

2004

Kostprijsinstrument ontwikkeld en toegepast binnen V&V instellingen

2003

Introductie 1e jaarbeeld Bosscher & de Witte

2002
2001
2000
1999
1998

Toetreding Jeroen Hamers tot B&W

1997
1996
1995
1994
1993

Oprichting Bosscher & de Witte

Veelgestelde vragen.

Stel jouw vraag via: info@bosscher-dewitte.nl

Dit is een vraag

Dit is het antwoord

Een super interessante vraag

Met een geweldig antwoord, die het heel goed uitlegt voor iedereen

Huh? Wat is het iPVB?

Heb je dat niet gelezen jongen? Dat staat hier nou precies boven beschreven!

Nog zo'n interessante vraag

Met ook weer een tof antwoord