Op naar het werkelijkheid maken van de droom!

Passende zorg - reëel gefinancierd

Het nieuwe jaar 2023 is begonnen. In december is teruggeblikt naar wat er is gebeurd in de wereld. En het is weer een heftig jaar geweest! Corona is er nog steeds en oorlog is dichterbij voelbaar. De muziekontwikkeling kwam voorbij in de verschillende hitlijsten, waarin oude en nieuwe nummers op prettig gevoel zijn verweven.

Ook hebben wij teruggeblikt op de ontwikkeling van het persoonsvolgend budget, het PVB. We zijn alweer 8 jaar onderweg naar een andere wijze van zorgverlening en de financiering daarvan.

Uitgaan van de bedoeling is de kern! Net als de eigenheid van ieder uniek mens. Zoals ook elke zorgorganisatie uniek is met een eigen historie.

En deze transitie vraagt heel veel van ‘de systeemwereld’, ingericht op controle en minder op transparantie, verantwoordelijkheid en vertrouwen op de eigen regie van elke zorgvrager en zorgbieder.

Uitgaan van de leefwereld, eigen kostprijzen en noodzaak van zorgverlening met regie door de zorgvrager en zorgverlener, is spannend voor het macrobudget. Het is een mooie weg die bewandeld wordt en meer en meer wordt duidelijk dat het juiste gesprek gevoerd wordt:Wat is de bedoeling!?

Terugblikkend op het afgelopen tijd zijn er flinke stappen gezet om het PVB als fundament van handelen te integreren in elk onderdeel van de organisatie. Het ontwikkelwiel PVB is daarin ondersteunend.

Uitgaan van de gemiddelde mens (die niet bestaat) met gemiddelde problematiek, die tegen een gemiddeld tarief wordt vergoed, is niet meer passend. Persoonsvolgende bekostiging/ budget bekostigt dat wat nodig is vanuit ieders eigen (zorg)vraag, passend en op maat, individueel en persoonlijk. Met natuurlijk ‘de streep in het zand’, niet alles valt binnen verzekerde zorg. Eigen regie, eigen netwerk, eigen verantwoording en eigen financiële mogelijkheden hebben in dit traject de juiste plek!
Ook als je hulp (zorg en ondersteuning) nodig hebt blijf je van betekenis met je eigenheid en authenticiteit.

De premier heeft al eerder gemeld dat we
van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij ontwikkelen.
Het gaat dan om individueel en gezamenlijk welzijn en welbevinden.
Blijven meedoen, voor elkaar en jezelf zorgen, waardevol leven zoals dat voor jou geldt. Persoonsvolgende bekostiging/budget zorgt voor transparantie, voor doordachte keuzes kunnen maken, samen met de betrokkenen om je heen.
Het draait uiteindelijk om pakbare liefdevolle warme zorg.

Zo is het persoonsvolgend medewerkersbeleid aansluitend ontwikkeld. Hoe benut je talenten en kwaliteiten van elke medewerker, uitgaande van de bedoeling? Ken je hun wensen en behoeften? Hoe sluit dit aan bij de behoeften van de zorgvrager? Hoe zorg je voor een goede match dat beiden tevreden zijn? Hoe faciliteer je de processen tussen beiden.

Ook is er een groeiend aantal organisaties die deze beweging ondersteunen, uitdragen en op eigen wijze handenen voeten geven. Zij vormen het netwerk; Praktijklab Ouderenzorg 3punt0. En zij zijn het die zich, met en naast zorgaanbieders, inzetten om in de dagelijkse (zorg)praktijk, persoonsvolgendheid in alle haarvaten van organisaties te bewerkstelligen.

Gaan we met zijn allen in 2023 weer een flinke stap zetten? Gaat de systeemwereld om en zetten zij persoonsvolgende bekostiging ook in hun haarvaten? Gaan zij dit proces faciliteren en ondersteunen? Gaan we samen de droom realiseren van het op maat, individueel voor elke zorgvrager passende zorg bieden? Passend bij ieders authenticiteit EN vanuit een gelijkwaardige relatie in afstemming met alle betrokkenen om zich heen? Daar gaan we voor!